Bigues pretensades formigó - Biga T-18 - Autoportant
Biga formigó
Sostres sense apuntalar
Destaquem:
  • Bigues dissenyades per a treballar amb tots els revoltons
  • Oferim més de 200 solucions de tipus de sostres
  • Temps de muntatge menor que en els elaborats in situ
Estoc permanent amb mides múltiples de 10 cm. Entrega immediata.

Prefabricats Lomar S.L. pot subministrar-los tots els materials necessaris per a la realització dels sostres:
Revoltons, negatius, connectors, malles, cèrcols, jàsseres, arcs, safates, tapes, etc.

De 0,40 fins a 6,10 ml

T-18-S

 
T-18-S
Ús industrial | ús residencial | adaptat CTE | EHE08
Certificat marcatge CE
Premi Cambra de Comerç de Barcelona
Catàleg 2010
Mapa
Mostra un mapa més gran

PREFABRICATS LOMAR C/ Muntanyola, 2
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 07 50 - Fax 93 879 02 67


Avís legal