TREBALLEM PER A VOSTÈ
En bigues  

Innovem sistemes tradicionals.
Assessorem tècnicament en fase de projecte i d’execució sense cap cost afegit. El nostre departament tècnic calcularà la solució més òptima del sostre, tipus de biga i cantell en funció de la càrrega sol•licitada.
Pressupost sense compromís.
Treballem de manera coordinada amb les direccions facultatives i els organismes de control tècnic (OCT).
Per a facilitar el muntatge a l’obra, Prefabricats Lomar entrega un plànol de col•locació del sostre.
Complim tota la normativa existent referent a sostres unidireccionals pretensats i de manera molt particular el que es prescriu a l’EHE-08/CTE/CE.
A la fi de l’estructura, lliurem el Certificat de garantia del material, el Certificat marcatge CE i la Declaració de Conformitat.

Més informació

Enviï’ns els plànols a l’adreça: tecnica@prefabricatslomar.com.

I en paviments

Dissenyem a mida.
En obres singulars, en rehabilitacions i en qualsevol tipus d’obra que l’arquitecte ho requereixi, estem a la seva disposició. Sense cap cost afegit, fem les proves d’àrids i de tonalitat necessàries per a aconseguir aquell disseny que serà el més adient pel seu projecte.
A petició del client ens desplacem a obra sense cap cost afegit per a assessorar en la col•locació del material.
A la fi de l’obra entreguem també tota la documentació segons normativa vigent.

Més informació de paviments exteriors
Més informació de paviments interiors

Enviï’ns qualsevol consulta a l’adreça: info@prefabricatslomar.com.
TREBALLEM PER A VOSTÈ
En bigues  Innovem sistemes tradicionals.Assessorem tècnicament en fase de projecte i d'execució sense cap cost af.....
NOUS FORMATS
Disposem de nous formats per a ús exterior: 60x40x5, 30x30x3,5 i 50x50x5......
SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Prefabricats Lomar S.L. ha adquirit un compromís per a col·laborar amb el desenvolupament sostenible i el medi ambient.....
OBRES DESTACADES
Participem en la realització de diverses obres i projectes. A continuació podeu veure'n les més destacades......
Certificat marcatge CE
Premi Cambra de Comerç de Barcelona
Catàleg 2010
Mapa
Mostra un mapa més gran

PREFABRICATS LOMAR C/ Muntanyola, 2
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 07 50 - Fax 93 879 02 67


Avís legal